Sivil Savunma Uzmanlığı

  • Kategori: Şubeler
  • Okunma: 5551
  • Tarih: 24/12/2012 12:22

 

SAĞLIK MÜDÜRLĞÜMÜZDE SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanun hükümleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüklerine atanan Sivil Savunma Uzmanları, Müdürlüğün;
a) Sivil Savunma Hizmetleri
1.   İl Sağlık Müdürlüğünün Sivil Savunma Planını hazırlamak
2.   İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ve denetimine tabi Hastanelerin Sivil Savunma Planlarını hazırlatmak
3.   İlgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerin işlenmesini, gerektiğinde uygulanmasını takip ve tedbirini sağlamak
4.   Sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,
5.   Sivil savunma ekiplerini kurmak ve eğitimlerini yapmak
6.   Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek
7.   Çalışma raporlarını hazırlamak
8.   Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı izlemek, bunlardan gerekenlerin uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek
b) Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları
1. Milli Alarm Planlaması
    Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler 
2. Savaş Hasarı Onarım Planlaması (112 Komuta Kontrol Merkezinde)
3. 24 saat Devamlı Çalışma Düzeni Planlaması
4. İl Detay Planı
Buna bağlı olarak  Sağlık Müdürlüğünün Hazırlıkları ve Çalışmaları
c) Koruyucu Güvenlik Hizmetleri
1   Binaya giriş ve çıkışlarda alınması gerekli güvenlik önlemleri talimatı
2   Müracaat Nöbetçi Memurluğu
3   Gizlilik Dereceli evrakın bulunduğu yerlerle, evrak ve oda emniyeti talimatları
4   Yangından korunma talimatları ve Yangın Yönergesi
5   Atölyeler talimatı
6   Kalorifer ve kazan Daireleri Talimatı
7  Sabotajlara Karşı Koruma Planları
8  Koruyucu güvenlik açısından karşılıklı yardım ve işbirliği protokolleri gibi görevleri yapar.
 
malatya rehabilitasyon malatya peyzaj filmer