İl Performans ve Kalite Kordinatörlüğü

  • Kategori: Şubeler
  • Okunma: 6936
  • Tarih: 24/12/2012 12:21
İl genelindeki kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlük görev ve sorumluluklarını İl Koordinatörü Başkanlığında yürütmektedir.
 
 
GÖREVLERİ:
Misyon, Vizyon, Değerler ve Kalite Politikasını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
İl Sağlık Müdürlüğünün kalite politikası doğrultusunda çalışmak, kalite sistemi gereği ilgili prosedür, proses ve talimatlara uymak. 
Kalite Yönetim Sistemi standartlarına göre kalite sistemini kurmak, uygulamak ve devamını sağlamak için tüm faaliyetleri organize etmek,
Kurum içerisinde kalite sisteminin sürdürülmesi, geliştirilmesi amacıyla yapılacak denetimleri planlamak, çalışmalarına destek sağlamak,
Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimleri planlamak ve uygulamak,
Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili dokümanları hazırlamak, yaymak (dağıtmak), güncellemek ve muhafaza etmek,
İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak,
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin Birim Performans Puanlarını almak, performans değerlendirme klavuzu doğrultusunda hesaplamak  ve ilgili birime göndermek.
Kurum ve kuruluşların SKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,
İldeki kurum ve kuruluşlarda SKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,
Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,
Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girilmesini takip etmek. 
Türkiye Klinik Kalite Programı Veri Doğrulama Süreci kapsamında kurum ve kuruluşlardan alınan verilerin Sağlık Net programına girişlerin sağlanması ve arşivlenmesi.
Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmalarını yürütmek
Kalite ile ilgili diğer işleri yapmak,
 
malatya rehabilitasyon malatya peyzaj filmer