Avukatlık Hizmetleri Birimi

  • Kategori: Şubeler
  • Okunma: 6411
  • Tarih: 24/12/2012 12:20

 

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde doğrudan Sağlık Müdürüne bağlı olarak Avukatlık Hizmetleri Birimi kurulmuştur.
 
BİRİMİN GÖREVLERİ:
1. Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak, 
2. Hukuki konularda görüş bildirmek, 
3. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak, 
4. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak, 
5. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak, 
6. Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak, 
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak, 
8. İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
 
malatya rehabilitasyon malatya peyzaj filmer