Beyaz Kod İl Koordinatörlüğü

  • Kategori: Şubeler
  • Okunma: 5893
  • Tarih: 24/12/2012 12:18

 

 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14.05.2012 tarih ve 2012/23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanması” hakkındaki Genelgede belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi için, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 23.07.2012 tarih ve 14335 sayılı Valilik Oluru ile “Beyaz Kod İl Koordinatörlüğü”; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14.05.2012 tarih ve 2012/23 Sayılı genelgeye istinaden Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde doğrudan Sağlık Müdürüne bağlı olarak Beyaz Kod İl Koordinatörlüğü kurulmuştur.
 
BİRİMİN GÖREVLERİ:
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli görev yapan personel ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti verenler ve 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında görev yapanlara karşı sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemleri ve davaları kapsar.
 
HUKUKİ YARDIMIN KAPSAMI:
 
Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması.
 
İlgilinin veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması.
 
İlgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda bulunmaması.
 
Personelin, bir olayda hem mağdur hem de şüpheli veya sanık durumunda olması halinde mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılır.
 
 
Müşteki dilekçesi örneği için tıklayınız.
Takipsizlik verilen dosyaya itaraz olup olmadığı dilekçe örneği için tıklayınız.
 
 
ALO 113 BEYAZ KOD HATTI
 
malatya rehabilitasyon malatya peyzaj filmer