Yatırım Hizmetleri Birimi

  • Kategori: Şubeler
  • Okunma: 868
  • Tarih: 23/01/2017 10:09
YATIRIMLAR BİRİMİ 
 
1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 
2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, 
3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek, 
4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak, 
5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 
6. İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak, 
7. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak, 
8. Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek, 
9. Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması, 
10. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKOP tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek, 
11. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük hizmetlerini yürütmek, 
12. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak, 
13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

YATIRIM BİRİMİ ÇALIŞANLARI

 Mehmet Dalkıran

 İnşaat Mühendisi

İl sağlık müdürlüğü ve bağlı kuruluşların kullandığı binalar için ihtiyaçlarına uygun olarak inşaat mühendislik hizmetlerini (proje hazırlanması, medraj hesapları, yaklaşık maliyet hesapları ve kesin hak ediş hesapları vb. yürütmek

Görev alanıma giren konularda kamu hastaneleri ve özel hastaneler denetim komisyonunda bulunmak.

Rıdvan Pekcan

Elektrik Teknisyeni

İl Sağlık Müdürlüğü Binasındaki elektrik tesisatı arızalarını gidermek, arızalar ve yeni ihtiyaçların giderilmesi için ihale komisyonlarında görev almak.

 

Cengizhan Çakır

İnşaat Teknisyeni

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı binalarda oluşan arızaların giderilmesi ve yeni ihtiyaçların tamamlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

 

Mustafa Çarıkçı

Elektrik Mühendisi

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı binalardaki arızaların giderilmesi ve yeni ihtiyaçların tespit edilerek gerekli şartnamelerin hazırlanması, yaklaşık maliyetlerin tespit edilmesi, söz konusu binalardaki elektrikli cihaza ve sistemlerin yıllık bakım onarımların yaptırılmasının sağlanması, yatırıma alınan bina ve tesisleri için altyapı bilgilerinin hazırlanması, proje ihalelerinin yapılması ve gerekli diğer yazışmaların yapılması, hastanelerin her türlü ruhsat denetimini yapmak.

 

Betül Ulaş

Grafiker

Basılacak veya internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip etmek, denetlemek ve sonuçlandırmak. Yatırımlara ait verilerin ve görsellerinin düzenlenerek sunu haline getirmek.

 

Ahmet Çıtak

Makine Teknikeri

Bakanlığımızca ilimiz genelinde yapılacak olan yatırımların sorun ve analizlerini belirleyerek takip işlemlerini gerçekleştirmek, müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan mekanik sistemlerin bakım, onarım işlerini yürütmek.

 

Hikmet Korkut

VHKİ

İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemlerin takibini yapmak, yatırım programına alınan projeleri ile ilgili arsaların gerekli işlemlerin takibini yapmak, birim yazışmalarını takip etmek.

 

Osman Türkoğlu

Elektrik Mühendisi

Yatırımlar birimi elektrik mühendisliği işlemlerini yürütmek

 

Fatma Çavuş

Mimar

mesken, ticarî ve sanayi amaçlı binaları, şehir planları, peyzaj ve trafik sistemleri ile ilgili araştırmaları yürütmek

 

Bayram Aslan

Makine Mühendisi

Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran, geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

malatya rehabilitasyon malatya peyzaj filmer