Bilgi Edinme

  • Kategori: Genel
  • Okunma: 4785
  • Tarih: 28/12/2012 15:49

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Hakkında Alınan Onay ve Ekleri
 
Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği(Sıra No: 1)

NOT:Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

 
Bilgi Edinme Başvurusu Formları:

a-) Gerçek Kişiler İçin

b-) Tüzel Kişiler İçin

malatya rehabilitasyon malatya peyzaj filmer